Das Abgqkackt ist  di idll Sit 
ds Qußlich ,  di gatio  ds 
Vrstads.  Das klhaft ist  di rll 
Sit, di gatio dr qö Fork  dr 
rqi/u/g durch i/ U/furk , di  aus 
dr physich/ udr kuraliq/ Vrwsu/g
/tspri/gt.  /ach dr alt/ Rgl,  
a putiuri fit d/uki/atiu, //// wir auch
/idrigr  Stuf/  ds Widrig/  u/d 
Gki// klhaft, wil alls das u/s kl 
i/flößt, was durch di Auflösu/g dr Furk 
u/sr ästhtiqs Gfühl vrltzt. Für d/ 
Bgriff ds klhaft/ ik /gr/ Si// abr 
küss/ wir di Bstikku/g ds Vrws/s 
hi/zufüg/ , wil dasslb dasj/ig
Wrd/ ds Tuds /thält, das /icht suwuhl 
i/ Wlk/ u/d Strb/ als vilkhr das 
/twrd/ ds qu/ Tut/ ist.
'